Eğitmenler

Eğitmenler sayfası güncellenmeye devam etmektedir.

Eğitmenler

Rashmi GUJRATI

Rashmi GUJRATI

Prof.Dr.
Tecnia Instititute of Advanced Studies New Delhi - Dean Director Resume
Alperen	BAL

Alperen BAL

Dr.
Alperen Bal, lisans eğitimini Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 2010 yılında birincilik ile tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programı’nda 2013 yılında yüksek lisansını ve 2019 yılında doktorasını tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bulunduğu 2011-2018 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.2018-2019 yılları süresince University of Kentucky, Institute for Sustainable Manufacturing’de, Tübitak destekli olarak “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi” konusunda araştırmalar yapmıştır. Yine aynı yıllarda University of Kentucky ve Coronado Mines LLC ile yürütülen araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışmıştır. 2019 yılından itibaren Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır ve 2020 yılı başından beri de aynı bölümde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi, üretim sistemlerinin optimizasyonu, simülasyon, sürdürülebilirlik ve endüstri 4.0 alanlarında araştırmalar yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.
Çiğdem	EROL

Çiğdem EROL

Dr.
2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Biyoloji alanında doktora derecesi alan Dr. Çiğdem Erol, 2018 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçent unvanını aldı. 2003 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü'nde çalışmaktadır. Biyoenformatik, veri madenciliği, makine öğrenmesi ve yapay zekanın özellikle sağlık alanında kullanımı son yıllardaki araştırma alanları arasındadır. “Biyoenformatik DNA Mikrodizi Veri Madenciliği” ve “Kanser Biyoenformatiğinde Yapay Zeka” kitaplarını Dr. Yalçın Özkan ile birlikte yazarlığını yapan Dr. Erol, Acta INFOLOGICA dergisinin editörlüğünü de yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel faaliyette görev alan, eğitimler veren, araştırma ve yayın yapan Dr. Çiğdem Erol'un ayrıntılı özgeçmişine https://avesis.istanbul.edu.tr/cigdems adresinden erişilebilir.
Elif	KARTAL

Elif KARTAL

Dr.
Elif KARTAL, 2008 yılında lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü‘nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından aynı yıl İ.Ü. Enformatik Bölümü’nde yüksek lisansa başlamış ve yine aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak kabul edilmiştir. İ.Ü. Enformatik Bölümü‘nde, 2011 yılında “Yapay Sinir Ağları ile Yazılım Projesi Maliyet Tahmini” adlı teziyle yüksek lisansını, 2015 yılında, “Sınıflandırmaya Dayalı Makine Öğrenmesi Teknikleri ve Kardiyolojik Risk Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2013 yılında 2 ay süreliğine Ball State University, Miller College of Business, Information Systems and Operations Management (IN, USA) bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Ağustos 2019 - Mart 2020 arasında University of Miami, College of Arts and Sciences, Department of Computer Science (FL, USA) ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuş, Doç. Dr. Odelia Schwartz ile hesaplamalı sinirbilim, derin öğrenme ve bilgisayarlı görü konularında çalışmıştır. Bu doktora sonrası araştırma TÜBİTAK-BIDEB 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı tarafından desteklenmiştir.
Erkan Abdülgaffar	AĞAOĞLU

Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU

Dr.
Abdulgaffar AĞAOĞLU, Kimya ve Endüstri Mühendisliği Lisanslarını burslu okuduktan sonra A.Ü., Siyasal Bilgiler Fakültesinde Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini görmüş olup, doktora sonrası ihtisas çalışmalarını London School of Economics, Loughborough University of Technology,, Cardiff University, ve Bangor University bünyesinde yapmıştır. Almanya’da BASF Ludwigshafen, Rheinstahl Essen, ve August Thyssen Duisberg (ThyssenKrupp) olmak üzere 7 yıl özel sektör’de çalışmış, Türkmenistan ve Türkiye’de bankacılık sektörüne danışmanlık yapmıştır. Pek çok burs ve ödülün sahibi olan Prof.Dr. Ağaoğlu, ODTÜ, Marmara Üniversitesi İng. İşletme Bölümünden sonra, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünde çalışmış, kuruluş aşamasında pek çok birimin kurucu yöneticiliğini yapmıştır. Finans ve Bankacılık Profesörü olan AĞAOĞLU’nun İlgi Alanları olarak Şirket Performans Analizleri; Erken Uyarı Modelleri; İflas Modellemesi; Finansal Analiz ve Modellemesi; Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi; Sermaye Piyasaları Analizleri; Proje Yönetimi; Fizibilite Etütleri; Finansal Kurumlar ve Pazarlar; İşletme Ekonomisi; Eğitim Modellemesi; Eğitim Mühendisliği; Mühendislik Ekonomisi ve Mühendislik Finansmanı; Stratejik Finansal Planlama; Bankacılık Fon Yönetimi (Bankacılık Aktif-Pasif Yönetimi); v.s. sayılabilir. AĞAOĞLU, Ekonometri; İstatistik; Olasılık Teorisi; Kalite Kontrol Araçlarına yoğunlaşmış olup, EViews; Minitab; SPSS; STATA; STATISTICA kullanmaktadır.
Eyüp	ÇALIK

Eyüp ÇALIK

Dr.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2008 yılında lisansını, Mühendislik Yönetimi Programı’nda 2010 yılında yüksek lisansını ve 2016 yılında doktorasını tamamlamıştır. 2014 yılı boyunca University of Kentucky, Institute for Sustainable Manufacturing’de, Tübitak destekli olarak “Sürdürülebilirlik ve İnovasyon” konusunda araştırmalar yapmıştır. 2010-2017 yılları arasında Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak ve 2017 yılı başından beri de ayni bölümde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İstatistik, veri madenciliği, yönetim bilişim sistemleri ve insan kaynakları alanlarında lisans ve lisansüstü dersleri vermekte aynı zamanda sürdürülebilir inovasyon, insan kaynakları analitiği, ölçek geliştirme konularında araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca, kurumsal yönetim sistemlerinin kurulması konusunda firmalara danışmanlık yapmakta, Ar-Ge ve inovasyon ölçümü ile ilgili projelerde görev almaktadır.
Harun	AKSAYA

Harun AKSAYA

Dr.
Muhammed Kürşad	UÇAR

Muhammed Kürşad UÇAR

Dr.
Muhammed Kürşad Uçar 1988 Gümüşhane doğumludur. Lisans eğitimini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tamamlamıştır. 2011 yılından beri Sakarya Üniversitesi akademik personeli olarak görev yapmaktadır. Çalışma konuları yapay zeka, biyomedikal sinyal işleme ve biyoistatistiktir.
Murat	GEZER

Murat GEZER

Dr.
Almanya doğumlu olan Murat Gezer ilk ve orta eğitiminin büyük kısmını Almanya da Lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde 1997 yılında tamamlamıştır. Bir süre özel sektörde yazılım ve Ar-Ge departmanlarında çalıştıktan sonra 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamış ardından 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden “Modern haberleşme sistemlerinde görüntü kodlaması ve sıkıştırmasında özgün matematik yöntemler” adlı tezi savunarak DR. unvanını almıştır. 2011 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Enformatik bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisansüstü düzeyde Veri Madenciliği, Veri Bilimi için Programlama, Bilgisayarlı Görme İçin Derin Öğrenme Uygulamaları ve Bilgi Güvenliği dersleri vermektedir. Çeşitli özel ve resmi kuruluşlara Linux, Görüntü İşleme ve Makine Öğrenmesi konusunda seminerler, eğitimler ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı akademik çalışmalara https://www.researchgate.net/profile/Murat_Gezer adresinden erişilebilir.
Yalçın	ÖZKAN

Yalçın ÖZKAN

Dr.
Yalçın Özkan, Matematik Mühendisi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde İstatistik alanında yüksek lisans ve ardından Yöneylem Araştırması alanında doktora derecesi aldı. Tekel Genel Müdürlüğü, Eczacıbaşı Holding ve Koç Holdinge bağlı TEE A.Ş. de bilişim ile ilgili projelerde görev aldı. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde ve diğer bazı üniversitelerde “Veri Madenciliği” konusunda dersler verdi. İşletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, programlama dilleri, veri madenciliği ve yapay zeka konularında şimdiye kadar 30 kitabı yayımlandı. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü ve Endüstri Mühendisliği bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü ve bu üniversiteden emekli oldu. İstanbul Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Zirve Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesinde karar destek ve yazılım teknolojileri ile ilgili dersler verdi. Son zamanlarda Papatya yayınevi tarafından “R ile Programlama” ve “Veri Madenciliği Yöntemleri” kitapları yayınlandı. Bunların yanı sıra Doç.Dr. Çiğdem Erol ile birlikte hazırladıkları “Biyoenformatik DNA Mikrodizi Veri Madenciliği” ve “Kanser Biyoenformatiğinde Yapay Zeka” isimli kitapları yayınlandı.
Zeki	ÖZEN

Zeki ÖZEN

Dr.
Zeki ÖZEN, Lisans öğrenimini 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü‘nde tamamlamıştır. Aynı yıl İ.Ü. Enformatik Bölümü’nde yüksek lisansa başlamış ve 2010 yılında Araştırma Görevlisi olarak kabul edilmiştir. 2016 yılında “Kimlik Doğrulaması için Tuş Vuruş Dinamiklerine Dayalı Bir Güvenlik Sisteminin Yapay Sinir Ağları ile Geliştirilmesi” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2013 yılında kısa dönem Ball State University, Miller College of Business, Information Systems and Operations Management (IN, USA) bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve veri madenciliği, biyometrik kimlik doğrulama sistemleri, ilişkisel veri tabanları ve kaynak kod intihali/benzerliği alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.
Zerrin	AYVAZ REİS

Zerrin AYVAZ REİS

Dr.
Zerrin AYVAZ REİS, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Kantitatif Yöntemler ve doktora derecesini de İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği alanlarında almıştır. Yazılım mühendisliği, veritabanı, bilgisayar destekli eğitim, uzaktan eğitim, engellilerin eğitimi, etik ve yapay zeka konularında ulusal ve uluslararası birçok makalesinin yanında, bildiri, kitap, kitap içi bölüm çalışmaları mevcuttur. Akademide Etik Derneği kurucu üyelerindendir. Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümünde görev yapmaktadır.
Hikmet ERBIYIK

Hikmet ERBIYIK

Dr.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde 1976 yılında lisansını, Birmingham University, Birmingham, İngiltere’de 1982 yılında yüksek lisansını ve Marmama Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Bölümü’nde 2000 yılında doktorasını tamamlamıştır. Doktor öğretim üyesi olarak Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2009 yılından itibaren çalışmaktadır. Öncesinde özel sektörde faaliyet gösteren birçok firmada kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına dair danışmanlıklar yapmıştır. Halihazırda, uluslararası denetim kuruluşlarında uluslararası baş denetçi olarak görev yapmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemleri, CE İşaretlemesi, Organizasyonel Yönetim ve Liderlik alanlarında uzmanlıkları bulunmaktadır.
İlkim Ecem EMRE

İlkim Ecem EMRE

Arş.Gör.
İlkim Ecem EMRE; Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Enformatiği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2015 yılında İşletme Enformatiği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde “Veri Madenciliği ile Çocukluk Çağındaki Akut Romatizmal Ateşin Kalp Hastalığına Etkilerinin Analizi” başlıklı tez çalışması ile tamamlanmıştır. Doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde devam etmektedir. Sağlık bilimlerinde veri madenciliği, makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulamaları ile ilgilenmektedir.
Ali	ÇİMEN

Ali ÇİMEN

Dr.
Ali ÇİMEN; Avcılar Bilim Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri öğretmenidir. 2020 yılına kadar İstanbul’da çeşitli ilçelerde Öğretim Teknolojileri koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde lisansını, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Enformatik bölümünde “Harezmi Eğitim Modeli Uygulama Verisinin Metin Madenciliği Teknikleriyle Değerlendirilmesi” başlıklı tez çalışmasını sürdürmektedir. Çalışma alanları teknoloji entegrasyonu, robotik eğitimi, yapay zeka, metin madenciliği ve kullanım alanlarıdır.