dans logo 2

EKartal

Arş. Gör. Dr. Elif KARTAL

Elif KARTAL, 1 Aralık 1986 yılında Sakarya’da doğmuştur. 2004 yılında Sakarya Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde lisans öğrenimine başlamıştır. 2008 yılında, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde yüksek lisansa başlamış ve yine aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak kabul edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü‘nde, 2011 yılında Yapay Sinir Ağları ile Yazılım Projesi Maliyet Tahmini adlı teziyle yüksek lisansını, 2015 yılında, Sınıflandırmaya Dayalı Makine Öğrenmesi Teknikleri ve Kardiyolojik Risk Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2013 yılında 2 ay süreliğine ABD, Ball State University’de ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği konularında çalışan Elif Kartal, diğer araştırma alanları olarak Web Tasarımı, Programlama Dilleri, e-Öğrenme konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

YAZ OKULU KONUSU: Yapay Sinir Ağları ile Dengesiz Veri Kümelerinde Sınıflandırma

Danışmanlı öğrenmeye dayalı makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak bir tahmin / bir sınıflandırma / bir öngörü gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda; kullanılan algoritma, (varsa) algoritmanın parametreleri, performans değerlendirme yöntemi ve performans değerlendirme ölçüleri kadar veri seti de son derece önemlidir. Özellikle üzerinde çalışılan problemde tahmin edilmek istenen hedef niteliğin sınıf değerleri arasındaki dağılımın her zaman %50 - %50 biçiminde olmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. %95 - %5 vb. dengesiz bir dağılım söz konusu olduğunda literatürde dengesiz veri (imbalanced data) olarak da bilinen durum ortaya çıkmaktadır. Böyle durumlarda analiz sonuçlarında mükemmellik derecesine yakın elde edilen bir doğruluk değeri ile model başarılı olarak değerlendirilebilir; ancak duyarlılık ve belirleyicilik kontrol edilirse bu şişirilmiş başarının ardındaki gizli başarısızlık ortaya çıkacaktır. Bu çalışmanın amacı; yapay zekânın önemli çalışma kollarından biri olan Yapay Sinir Ağları’nın dengesiz veri kümelerindeki sınıflandırma performansını incelemektir. Bu kapsamda Yapay Sinir Ağı algoritmaları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar paylaşılmıştır.

Canli bahis siteleri Guvenilir Bahis Siteleri kadikoy escort ankara escort mugla escort