dans logo 2

EAkadal

Arş. Gör. Dr. Emre AKADAL

Dr. Emre Akadal, 1988 İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde 2010 yılında tamamlamıştır. Ardından İÜ Enformatik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi almıştır. “Mezun Takip Sistemlerinin Gerekliliği ve İstanbul Üniversitesi İçin Mezun Takip Sistemi Uygulaması” adlı yüksek lisans tezini 2013’te savunarak mezun olmuştur. Sonrasında, İÜ Enformatik Bölümü’nde başladığı doktora eğitimini 2017’de “Ham Verilerin Genetik Algoritmalarla İlişkisel Veritabanlarına Dönüştürülmesi ve Bir Uygulama” adlı tezini savunarak tamamlamış ve doktora unvanı almaya hak kazanmıştır.

Dr. Akadal, 2008-2012 yılları arasında İÜ Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Hastanesi ve Enformatik Bölümü’nde öğrenci asistanlık yapmış, 2012 itibariyle de Enformatik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen bu görevi sürdürmektedir.

Öğrenci asistanlık ve araştırma görevlisi olduğu süre boyunca İÜ’nün çeşitli proje ve işbirliği protokollerinde görev alan Emre Akadal, çeşitli akademik makaleler yayınlamış ve ulusal/uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuştur.

Amacı, bilime yaraşır akademik çalışmalar gerçekleştirerek devlerin omzunda yükselmektir. Bilgiye erişmek, bilgiyi işlemek ve bununla ilgili sistemler kullanmak ya da oluşturmak ilgisini çekmektedir.

Akademik CV: http://aves.istanbul.edu.tr/emre.akadal/

YAZ OKULU KONUSU: Genetik Algoritmalarla Sezgisel Optimizasyon

Genetik algoritmalar (GA), doğal seçilimi taklit eden sezgisel optimizasyon yöntemidir. Amaç fonksiyonu yazılabilen her türlü problem için çözüm arayabilecek niteliktedir. Ayrıca birden fazla amaç fonksiyonu altında da optimum çözüme erişebilmektedir. Bu sebeple birçok alanda kullanıldığı görülmektedir. Düzenlenen yaz okulunda GA’nın genel çalışma prensibi anlatılacaktır. Ayrıca matematiksel ve mantıksal problemlere çözüm arama örnekleri de sunulacaktır. Uygulama ortamı olarak R dili, RStudio editörü, “GA”, “MCGA”, “CGA” isimli R paketleri tercih edilmektedir.

Canli bahis siteleri Guvenilir Bahis Siteleri kadikoy escort ankara escort mugla escort