dans logo 2

SCelik

Arş. Gör. Dr. Serra ÇELİK

Serra Çelik, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler ABD’de “Web Kullanım Madenciliği ile Satın Alma Davranışının Modellenmesi ve Bir e-Ticaret Uygulaması” isimli teziyle Doktor ünvanını almıştır. Yüksek lisansını yine aynı Anabilim Dalı’nda 2009 yılında “Çağrı Merkezlerinde Performans Değerleme” isimli teziyle tamamlamıştır. Akademik hayata atılmadan önce çağrı merkezi monitoring/reporting, telesales ve e-ticaret alanlarında deneyim kazanmıştır. Dr. Serra Çelik’in çalışma alanları çok değişkenli istatistik analiz, istatistiksel öğrenme, büyük veri ve veri madenciliğidir. Halen İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü akademik kadrosunda yer almaktadır. Daha fazla bilgi ve akademik yazılar için Serra Çelik’in kişisel web sitesi (www.serra.ist) ziyaret edilebilir.

Kişisel web sitesi: www.serra.ist

YAZ OKULU KONUSU: Geçmişten Günümüze Kümeleme

Kümeleme, en basit tanımıyla gözlemlerden (nesnelerden) meydana gelmiş verileri kullanarak, benzer nesneleri gruplamaktır (George A.F. Seber, Multivariate Observations, USA, 1984). Özellikle birimlerin ve özelliklerin sayısı çok olduğunda, kümeleme yapmak araştırmacıya birçok yarar ve kolaylık sağlamaktadır (Brian Everitt, Cluster Analysis, New York, 1981). Günümüzde verinin inanılmaz boyutlara ulaşmasıyla “Kümeleme” önemini korumakta ve birçok algoritma-yöntem geliştirilmektedir. Seminerde geçmişten günümüze kümeleme analizinin geldiği boyutlar irdelenecektir.

Canli bahis siteleri Guvenilir Bahis Siteleri kadikoy escort ankara escort mugla escort